Vid 06:36 körde en personbil in i ett mitträcke på E4 i höjd med Yttervik utanför Skellefteå. Framkomligheten på platsen är för närvarande begränsad.