Värends räddningstjänst larmades under fredagskvällen till en trafikolycka väster om Växjö, där en personbil krockat med en tappad båt.