E6 stängdes i norrgående riktning mellan avfarterna Varberg centrum och Varberg nord efter att en bil fattat eld.