En trafikolycka har inträffat på E4 i höjd med måttsund, södergående riktning.