Över 30 000 på plats på Nyhamnens nya konsertplats.