Myndighet uppmanas att inte stänga kraftverk som köper kol från tung bidragsgivare.