Joe Biden presenterade under torsdagen sina första åtgärder mot det omfattande vapenvåldet i landet. Bland annat vill USA:s president förbjuda att privatpersoner kan använda militärvapen och förvara stora mängder av ammunition hemma.