WASHINGTON DC. Ytterligare sex delstater röstar under ”Big Tuesday” i USA:s primärval. Bernie Sanders hoppas kunna knappa in på Joe Biden – men det hänger på en delstat.