Blivande presidenten har börjat utse sina närmaste medarbetare i Vita huset.