Finns flera för- och nackdelar med att han blir den hittills äldsta presidenten.