Om knappt två år ska översättningen av bibeln till sydsamiska vara klar. I veckan har några av översättarna haft seminarium i Östersund.