Bibelns budskap var den rättskälla gjorde att den avkragade konfirmationsprästen fick tillbaka jobbet – trots hens budskap att homosexualiteten kom in i världen med ondskan. Så förklarar överklagandenämnden sitt beslut.