Trots höstens regn gäller bevattningsförbudet i Nyköping och Oxelösund fortfarande. Om inte grundvattennivåerna höjs innebär det att det är förbjudet att spola skridskoisar med hjälp av dricksvatten i vinter.