Det råder betydande lavinfara i Jämtlands och Härjedalsfjällen. Dagens snöfall och hårda vind gör att snön lägger sig på nord- och västsluttningar.