Betongbitar har rasat ner från vattentornet i Halmstad vilket lett till att gång- och cykelbanorna runt tornet är avstängda tills vidare.