Under en period har en besvärande asfaltslukt vandrat upp i näsborrarna på boende i Sundsvall. Kommunen har utrett saken och Peab asfalt, som driver Sundsvalls asfaltsverk tycker att kritiken är något obefogad, men lukten är påtaglig tycker Jan Wallgren och Ulf Viklund från Bydalen.