Många beställer provtagning, men inte hämtar ut sitt egenprovtagninskitt – trots stort tryck på både provtagning och smittspårning. Den totala väntetiden blir längre och spårningsarbetet kan bli lidande, enligt Region Kalmar län.