Högre elpriser, dyrare skolskjutsar och förändrade statsbidrag är några av de faktorer de styrande i Ljungby kommun pekar på när när det gäller varför de måste spara in på skolorna. Det kommer bland annat innebära att man behöva minska antalet elevassistenter på skolorna.