Med anledning av coronaviruset råder det personalbrist på förskolorna i Falkenbergs kommun.Därför får vissa helt friska barn inte komma dit.– Beslutet är taget utifrån att säkerställa att ha förskola åt de barn vars föräldrar arbetar, säger Peter Dygården (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.