Psykakuten i Dalarna ska flyttas från Säters sjukhus till Falu lasarett. Det beslöt majoriteten i regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd vid sitt sammanträde på tisdagen. Oppositionen reserverade sig mot beslutet och hävdar att det inte är utrett vad konsekvenserna blir för den övriga verksamheten vid Säters sjukhus.