Det omdiskuterade förslaget om att sprida ut musik- och danselever i vanliga klasser blir verklighet. Rektor på Folkungaskolan i Linköping har nu beslutat att det blir en ny typ av klassindelning på skolan.