Vårdbolaget Kry kan komma att ta över sjukvårdsrådgivningen 1177 Vårdguiden åt Region Stockholm. Men först ska affären godkännas av tjänstemän på Region Stockholm. Fel, tycker Vänsterpartiet, som vill att politikerna ska få besluta i frågan. – Majoritetens ingång är att så lite som möjligt ska hanteras av demokratiskt folkvalda organ och istället beslutas bakom lyckta dörrar av tjänstemän,...