Riksdagsledamöternas arvoden höjs med 1 500 kronor till 68 400 kronor i månaden den 1 november. Det har riksdagens arvodesnämnd beslutat.Lönehöjningen kostar skattebetalarna över en halv miljon extra i månaden.