På grund av ekonomiska förlustresultat har Länstrafikens styrelse beslutat att avveckla Bussgods.