Folkhälsomyndigheten går inte ut med särskilda lokala riktlinjer för Uppsala i nuläget. – Tegnell tycker det är läge än och vi är ganska överens, säger smittskyddsläkare Johan Nöjd.