Området för skyddsjakt på vargen som rör sig i norra Skåne utökas, meddelar Länsstyrelsen Skåne.