Bara fem besättningsmedlemmar kunde rädda sig medan 34 personer omkom när dykfartyget Conception började brinna och…