Sahlgrenska stoppar intag av patienter • Tvingas använda daterade läkemedel.