”Realistiskt att börja när vi är klara med vår vuxna befolkning – men det är ett politiskt beslut.”