När några byalag i Bergsjö gick samman för att skaffa fiber för tre år sedan valde de IP Only, för företagets snabba leveransers skull. Företaget sålde in avtalet med att det skulle bli klart på 24 veckor.