Bergs kommun kommer att släppa ett 20-tal nya tomter i Myre, för såväl flerfamiljshus som villor/parhus. Detaljplanen har nyligen vunnit laga kraft och nu börjar kommunen arbetet med områdets infrastruktur och avstyckning av tomterna.