Antalet sålda elbilar har ökat kraftigt de senaste åren, vilket har resulterat i ett stort behov av laddstationer längs vägarna.