Trängsel i skolan gör att många elever känner sig otrygga. Samtidigt menar flera att de inte vill att skolorna ska stänga.– Det är jättemycket folk, man tänker: ”är det här ens lagligt?”, säger Anna, 17.