När de nya reglerna för dygnsvila börjar gälla på söndag 1 oktober kommer ambulansen i Härjedalen att behöva än fler anställda. Ett redan tufft läge väntas då bli än värre.