Bemanningsenheten i Göteborg förser alla grundskolor i staden med vikarier. De förväntas kunna hantera alla situationer som uppstår – gärna på ett lågaffektivt sätt. Detta helt utan utbildning. – De ska klara av de situationer som uppstår, säger chefen på bemanningsenheten Larisa Muslijovic.