När Norrbovägen åtgärdas nästa år försvinner gatubelysningen i Norrbo och Norrbobyn. Nu är byborna frustrerade. – Vi har haft vägbelysning här i Norrbobyn sedan 1952, säger Gustaf Eriksson, revisor i Norrbobyns Lyseförening.