Experter: Riskerar att ta militära resurser från Ukraina som behöver kraftsamla i Donbass.