250 industriprodukter slutar levereras, bland annat smarta telefoner och kärnreaktorer.