250 produkter slutar levereras, bland annat smarta telefoner och kärnreaktorer.