Regimen stämplar landets äldsta dagstidning som en extremistorganisation.