Provtagningar av råvattnet i Öjerviks vattenverk i Sunne har visat att det innehåller halter av bekämpningsmedlet pentaklorfenol.