Till skolstarten nästa år har invånarantalet i Kaxås fördubblats och om ytterligare ett år har det sannolikt tredubblats. Det projekt som finansierats av IT-miljardären Dan Olofsson har hittills lyckats över alla förväntningar.