Örebro läns befolkning växte under förra året med 0,3 procent jämfört med 2019. Numera bor 305 643 personer i länet. Men jämfört med förra året är ökningen mer blygsam. Folkökningen i Örebro kommun, som under flera år har varit betydande, har avstannat rejält.