Göteborg är den kommun i SCB:s nya prognoser som ökar mest i invånarantal fram till 2029, med drygt 16 000 personer. I förhållande till den nuvarande folkmängden är det dock Trosa, Kungälv och Knivsta som växer mest.