Under det första kvartalet har det anmälts omkring 20 000 bedrägeribrott i månaden i Sverige. Det är en ökning med nästan 30 procent jämfört med samma period 2017.