Södertälje sjukhus fruktar ohållbart tryck om uppsägningar blir verklighet.