Regeringen har dock fortsatt förtroende för Svenska kraftnäts generaldirektör.