Näringsminister Ibrahim Baylan (S) var central för energiöverenskommelsen 2016. Han tar den uppblossande kärnkraftsdebatten med ro: – Faran är väl om detta skapar osäkerhet så att näringslivet tvekar att göra förnybara investeringar. Där är vi inte så länge fem partier pratar med varandra.