Det behövs en djupare analys av hur framtidens snötäcke kommer att se ut. Sju län, från Värmland och uppåt, har beställt analysen av SMHI.