Tre av de fyra män som dömts i det uppmärksammade miljöbrottsmålet om batteriskandalen överklagar hovrättens fällande domar till Högsta domstolen, något Nerikes allehanda var först med att rapportera. Åklagarsidan har inte överklagat domen.